استاد رستم مهرگان مورد تجلیل حکیم ارد بزرگ قرار گرفت - فیلسوف حکیم ارد بزرگ ☀️ عصاره بی نظیر حکمت و فلسفه ☀️
X
تبلیغات
رایتل

استاد رستم مهرگان مورد تجلیل حکیم ارد بزرگ قرار گرفت  چاپ

تاریخ : 1394,07,06 در ساعت 01:05 ق.ظ

استاد رستم مهرگان معروف به حنجره طلایی نامی است که در تاریخ شهر شیروان باقی خواهد ماند مراسم دیدار اساتید موسیقی مقامی با حکیم ارد بزرگ(فیلسوف و اسطوره تاریخ شیروان) فرصتی بود تا حنجره طلایی شهر شیروان بار دیگر با نوای خود همه را شیفته خویش سازد استاد مهرگانی که به حکیم بزرگ گفت چند روز پیش مورد عمل جراحی قرار گرفتم اما به عشق دیدار شما با این وضع از تخت برخواسته و به دیدارتان آمدم .

حکیم ارد بزرگ در 13 شهریور 1394 در روستای گرماب در 35 کیلومتری جنوب شیروان از استاد رستم مهرگان تجلیل نمود و فرمودند : امیدوارم مجسمه استاد رستم مهرگان هر چه زودتر در شهر شیروان ساخته شود و در سفر آینده ام در یکی از میادین این شهر مجسمه ایشان را ببینم .

 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، حنجره نوازی، غلامرضا مینا، حکیم ارد بزرگ، ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، تجلیل ارد بزرگ از رستم مهرگان، فیلسوف

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

ایستاده از راست آقایان : احمد حیدری ، امید حیدری ، استاد خان محمد آدینه پور (استاد موسیقی مقامی خراسان) ،حمید صادقی (استاد سه تار) ، استاد حسن ثابتی (استاد آواز سنتی) ، استاد رستم مهرگان(حنجره طلای) ، حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) ، استاد حسین ولی نژاد مشهور به حسین بخشی (استاد دوتار) ،ناشناس،محمد جعفری (عضو هیت موسس فرهیختگان)، کورش محمدی(هنرمند سنتی)،جلال محمدی ، عقیل اصلی  چوکانلو(هنرمند مجسمه ساز)، حاج علی آزاد ، رضا جوانشیر ، عبدا.. وثوقی
ردیف دوم ایستاده از راست:
قاسم وطن دوست ،علی فرهود (هنرمند تتائتر) ، علی اصغر پاکدل ، علی غلامزاده ، رجبعلی مرادیان ، اسماعیل زارع ، نصرا... عوض زاده ، ناشناس ، بهرام حیدری ، مهندس علی باقری (استاد دف) ، ابوالفضل حسینی ،مهندس حسین سهرابی
نشسته از راست :
طهماسبی ،قلی زاده ، استاد اصغر قربانی (استاد نی ) ، مهندس قاسم جوانشیر ، مهندس منوچهر نبی زاده (از دلسوزان و معتمدین شیروان) ، مهندس حسین رمضانی ، روژان جوانشیر ، احسان عوض زاده ، قاسمی ،قربان محمد شاکری ،روح ا... زارع ، محمد شاکری (عضوشورای روستا ، بخش مرکزی و شهرستان ) ، عرفان افتخاری ، علیرضا جوانشیر


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تصویری از دیدار اساتید موسیقی مقامی با حکیم ارد بزرگ در شهریور 1394 - روستای گرماب در 35 کیلومتری جنوب شهر شیروان


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


 حکیم ارد بزرگ، استاد رستم مهرگان، رستم مهرگان، حنجره طلایی، فیلسوف بزرگ، بزرگترین فیلسوفان ایرانی، فیلسوف ایرانی، فیلسوف جهانی، فیلسوف، روستای گرماب

تجلیل حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان)  از استاد رستم مهرگان (حنجره طلایی)


گفت‌وگوی خواندنی آقای غلامرضا مینا با حنجره طلایی شیروانی
مردی که با حنجره‌اش نی‌نوازی می‌کند
نخبه هنرمند شیروانی، تنها بازمانده نسل نی‌نوازی کشور در این شهرستان، بیش از 150 نوع آهنگ را با حنجره‌اش می‌نوازد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیروان، حنجره نوازی تاریخی بیش از 3 هزار سال دارد، انسان اولیه نیز پیش از آنکه به حرف زدن بپردازد با صوت ارتباط برقرار می‌کرده است، تا اینکه آتش را شناخت و در کنار آتش به تفکر نشست و سخن گفتن را فراگرفت اما هنوز اصوات مختلف تا حدودی در ذهنش به یادگار مانده است.
اصواتی که گاه پس از قرن‌ها، به طرز معجزه آسایی نمود می‌یابد و در حنجره‌هایی نواخته می‌شود.
زمانی حنجره نوازی یکی از کارهای مهم شبانان، جنگ‌آوران و شکارچیان در ایران بوده است که غم فراق عشق و سرمستی را زمزمه می‌کردند.
رستم مهرگان 59 ساله این هنرمند روستایی قلعه بیک بخش سرحد شیروان که داری پنج فرزند است، یکی از هنرمندان کرد زبان شیروانی است که تنها بازمانده نسل نی‌نوازی کشور محسوب می‌شود.
مهرگان از هزاران شبانی است که هنوز موسیقی را با تارهای صوتی‌اش الفتی است وقتی ناله نی بلند می‌شود و آدمی را با خود به میدان رزم می‌برد یا همچون پیری فرزانه زبان به نصیحت گشوده و از اشراق قلبی و سیر و سلوک سخن می‌راند وقتی مقام‌های موسیقی کرمانج مانند سردار عوض خان الله مزار، جعفرقلی زنگلی، کوراوغلی، هرای، لو و 150 نوع آهنگ دیگر را با نوای حنجره‌اش می‌زند.
با نوای حزن انگیز، حماسی و عرفانی نی روایت می‌شود، به سختی می‌توان باور کرد که این موسیقی آموختنش مدت‌ها زمان می‌برد و انگشت‌های هنرمندانه و استعدادهای ذاتی می‌طلبد تا بدون هیچ اسبابی در حنجره یک مرد نواخته شود.
تارهای صوتی در اختیار اوست، تمام آهنگ را به یاد دارد، در قلب و ذهنش موسیقی کوچ، جنگ و صلح، شکست و پیروزی و غزل‌های عاشقانه پنهان است، تمام زیر و بمش را می‌شناسد و با صدای قلب و نفس‌هایش و با کارهای حنجره‌اش حکایتش می‌کند.
رستم مهرگان از 8 سالگی متوجه این استعداد خدادادی شده است و فعالیت خودش را با نی‌نوازی آغاز کرد ولی به علت محدودیت ابزار الات موسیقی و استعداد در حنجره نوازی به این هنر روی آورد وی استاد خودش را خدا می‌داند و معتقد است پدرش رمضان نی‌نواز و آواز خوان عصر خودش بود و می‌توانست با زبانش تار بنوازد.
می‌پرسم: می‌توانید با سازهای دیگر هم‌نوا شوید؟ پاسخ می‌دهد: بله تن صدایم زیر و بم دارد و قابل تنظیم است، می‌توانم آن را در یک گروه موسیقی با ویولون، دوتار، سنتور و... هماهنگ کنم حتی می‌توانم نوع صدایم را تغییر دهم و با آن فلوت بزنم.
این هنرمند شیروانی دارنده دیپلم افتخاری بین‌المللی جشنواره سراسری نی‌نوازان کشور است.
وی می‌گوید: تارهای صوتی من برای هر صوتی حتی صوت قرآن تنظیم می‌شود ولی باید تمرینات لازم را داشته و آماده شوم.
شروع به نواختن می‌کند، صدای فلوت مرا با خود به طبیعت زنده می‌برد زیرا صدا زنده است، صدا این بار نه از شکاف چوبی بی‌جان بلکه از تارهای حنجره‌ای زنده خارج می‌شود.
حیرت می‌کنم و می‌پرسم: وقتی می‌نوازید چه احساسی دارید؟
می‌گوید: هر زمان که شروع می‌کنم چنین احساسی دارم: ریتم، شعر و ناله از ذهنم به قلبم و نفسم منتقل می‌شود و احساس می‌کنم به خدا نزدیک‌ترم.‌
استاد رستم مهرگان این هنر را ارزش می‌داند و اظهار می‌دارد: البته می‌توان آن را آموزش داد ولی باید فرد پیشه وراثتی هم داشته باشد، تارهای صوتی‌اش قابل انعطاف و از استعداد موسیقی نیز برخوردار باشد.
وی این هنر را به فرزندش شهرام مهرگان نیز آموخته است و فکر می‌کند بعد از او پسرش خواهد توانست تنها نی‌نواز و حنجره طلایی عصر خویش باشد.
این هنرمند نخبه شیروانی در حال حاضر از طریق نقاشی ساختمان امرار معاش می‌کند و در اکثر محافل فرهنگی هنری به اجرای هنرنمایی می‌پردازد.
وی می‌گوید: کار با رنگ و دیگر مواد شیمیایی تأثیر نامطلوبی بر حنجره‌ام می‌گذارد لذا خواستار توجه مسئولان فرهنگی به مشکل خود و حمایت بیشتر آنان از هنرمندان شیروانی شد.
رستم مهرگان این چهره دوست داشتنی شهرستان شیروان به ورزش صبحگاهی علاقه‌مند است.


نظرات (6)
برای نواختن نی استعداد آن باید توی خون ت باشه . چون خیلی ها دوست دارند نی بنوازند اما کمی از مردم میتونند در این هنر استادشوند .
اینکه گفته شده : (تارهای صوتی در اختیار اوست، تمام آهنگ را به یاد دارد، در قلب و ذهنش موسیقی کوچ، جنگ و صلح، شکست و پیروزی و غزل‌های عاشقانه پنهان است، تمام زیر و بمش را می‌شناسد و با صدای قلب و نفس‌هایش و با کارهای حنجره‌اش حکایتش می‌کند.)
واقعا باید استاد باشه که این چنین هستند .
کار نواختن نی خیلی سخته . داداش دوستم رفته بود برای نواختن نی تا یاد بگیره ! بعد دو هفته تمرین ، کنار گلوش یه غده دراومده بود . وقتی نی رو گذاشت کنار خوب شده بود. حکیم ارد بزرگ این سختی نواختن نی را میدانند که از استاد مهرگان تجلیل کرده اند .
از خانم صادق زاده برای ارسال پیام تجلیل حکیم ارد بزرگ از استاد مهرگان که استاد نواختن نی هستند، ممنونم .
من آوای نی رو خیلی دوست دارم و صدای نی آدم رو به فکر فرو میبره .
ما بایستی قدر اساتید خودمون رو بدونیم واقعا حیف بود اگه حکیم ارد بزرگ از استاد مهرگان تجلیل نمیکردند . من ایشان را نمیشناختم .
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد