فیلسوف حکیم ارد بزرگ ☀️ عصاره بی نظیر حکمت و فلسفه ☀️
X
تبلیغات
زولا

بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟  چاپ

تاریخ : 1394,04,29 در ساعت 04:32 ق.ظ

شاید برای شما هم همانند من این سئوال مطرح شده باشد که :

بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟

یا بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟

یا بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟

برای یافتن  پاسخ این پرسش ها در گوگل سرچ کردم که عکس آن تقدیم می گردد :


وقتی بزرگترین فیلسوف جهان رادر بخش ایمیج یا همان تصویر و عکس گوگل سرچ کردم با تصویر زیر مواجه شدم  تقریبا همه تصاویر از آن حکیم ارد بزرگ است . به جز یکی دو مورد از میان هفتاد تصویر نخست گوگل همه به فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ اختصاص دارد :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگ


اگر در گوگل سرچ کنید : بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟ عکس زیر را می بینید :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگ


اگر در گوگل سرچ کنید : بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست ؟ عکس زیر را می بینید :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگ


اگر در گوگل سرچ کنید : بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟ عکس زیر را می بینید :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگ


و اگر در گوگل سرچ کنید : بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟ عکس زیر را می بینید :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگ


و اگر در گوگل سرچ کنید : بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟ عکس زیر را می بینید :

بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند , حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگبرگرفته از :

http://great-orod.blogsky.com/1394/04/29/post-94/


با دیدن متن بالا کنجکاو شدم تا در اینباره در موتور جستجوگر بینگ www.bing.com تحقیق کنم 3 تصویر زیر نشان دهنده نتایجی مشابه جستجوگر گوگل است :

اگر در موتور جستجوگر بینگ سرچ کنید : "بزرگترین فیلسوف جهان" تصویر زیر را خواهید دید :

موتور جستجوگر گوگل ، موتور جستجوگر بینگ ،


اگر در موتور جستجوگر بینگ سرچ کنید : "بزرگترین فیلسوف معاصر" تصویر زیر را خواهید دید :

موتور جستجوگر گوگل ، موتور جستجوگر بینگ ،


اگر در موتور جستجوگر بینگ سرچ کنید : "بزرگترین فیلسوف ایرانی" تصویر زیر را خواهید دید :

موتور جستجوگر گوگل ، موتور جستجوگر بینگ ،برچسب ها :   موتور جستجوگر گوگل ، موتور جستجوگر بینگ ، "بزرگترین فیلسوف ایرانی" ، بزرگترین فیلسوف معاصر کیست ؟، بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست ؟، بزرگترین فلاسفه جهان کیست ؟، بزرگترین فیلسوفان ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف ایرانی کیست ؟، بزرگترین فیلسوف کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا کیست ؟، بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟، حکیم ارد بزرگ،مشهورترین فیلسوف ایران, مشهورترین فیلسوف دنیا , معروفترین فیلسوف , معروفترین فیلسوف ایرانی , مشهورترین فلاسفه ایرانی , ارد بزرگ کیست ؟ , فیلسوف ارد بزرگ کیست ؟ , درباره حکیم ارد بزرگ متفکر و اندیشمند  , "بزرگترین فیلسوف معاصر" ، حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی , ارد بزرگ فلسفه و حکمت , درباره متفکر و فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ , فیلسوفان بزرگ , فیلسوفان ایرانی , فیلسوف ایران , درباره بزرگترین فیلسوف دنیا , فیلسوف ایرانی , حکیم ارد بزرگ متفکر و فیلسوف بزرگ , حکیم ارد بزرگ اندیشمند  , ارد بزرگ اندیشمند , بزرگترین فیلسوف معاصر آقای ارد بزرگ , آقای مجتبی شرکا , آقای مجتبی شرکاء  , جناب مجتبی شرکاء , ارد شرکا , mojtaba shoraka , orod shoraka , orod bozorg , great orod , ارد بزرگ فلسفه , بزرگترین فیلسوف و متفکر کیست ؟ , بزرگترین متفکر ایران , بزرگترین متفکر دنیا , بزرگترین اندیشمند ایران , بزرگترین اندیشمند ایرانی , فلسفه ارد بزرگعبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ : ایرانیان مجوس و آتش پرست هستند و تاریخ آنان سیاه و تاریک است .  چاپ

تاریخ : 1394,04,28 در ساعت 07:37 ق.ظ

امروز در سایت کلوب گروه" ایران من" عکس جالب زیر را دیدم :

حکیم ارد بزرگ ،فیلسوفان ایرانی ،فیلسوف ایرانی ارد حکیم ،فیلسوف ایرانی ، فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ


سخنی از عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ که گفته : ایرانیان مجوس و آتش پرست هستند و تاریخ آنان سیاه و تاریک است .

در زیر سخن توهین آمیز عبدالعزیز  ، تصویری از حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف حال حاضر) است که فرموده اند : ایران هیچگاه از عربستان دوستی نمی بیند .در بخش نظرات این مطلب خوانندگان  آن در سایت کلوب نوشته اند :


کهنه سرباز , mostafa2022
دوشنبه 4 خرداد ، 02:51
درررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود


آرش صادقی , arash.teh
دوشنبه 4 خرداد ، 01:21
درود به ارد بزرگ دانشمند فرهیخته ای که نگاهبان تمدن و فرهنگ زیبای ایران زمین است و چون نگینی درخشان نور و روشنایی میدهد


عارفه سهیلی , arefe.soheili
یکشنبه 3 خرداد ، 20:40
خخخخخخ


بانوی موسیقی و گل , mb2ma
یکشنبه 3 خرداد ، 19:32
آتش پرستی به بت پرستی و کثافت کاری شرف داره ! تازه اون مربوط به گذشته هست ، عرب که هنوز افکار ننگین و رفتار پلیدش رو در دنیای متمدن امروز هم داره. ( با عرض پوزش از عربهای هم وطن )


حسین شمسایی , hosseinshamsaei
یکشنبه 3 خرداد ، 17:47
وقتی خودمون تاریخمونو له میکنیم و همش زندگی عربی میکنه همین میشه افسوس


امیرحسین حسینی , sara34919
یکشنبه 3 خرداد ، 17:27
آقا این حکیم ارد کیه؟ همه جا حرفش هست


مهنا سعادت , mahnaaa
یکشنبه 3 خرداد ، 17:16
عرب چیست؟


, tremendous
یکشنبه 3 خرداد ، 16:59
نه پس کل تاریخ پره از فرهنگ و تمدن سعوی ها!!!!!!!! ....


ویدا اسماعیلی , beni_unutma
یکشنبه 3 خرداد ، 16:34
غلط کرده مرتیکه بره تمساحشوووو بخوره
پاسخ : یکشنبه 3 خرداد ، 16:48
یاشا دخت ایران


محمد , mohammad_anjelhell
یکشنبه 3 خرداد ، 16:29
درود به روح وطن پرستای ایرانی
پاسخ : یکشنبه 3 خرداد ، 16:52
درود بر شما

منبع مطلب :

http://www.cloob.com/c/myiran98/118605181/%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5.


توضیحات :

- متاسفانه مجبور شدم خیلی از نظرات رو به خاطر واژه های توهین آمیز پاک کنم که البته شما خودتون می تونید به آدرس سایت کلوب بروید و متن اصلی را بخوانید !

- عبد العزیز بن عبد الله بن محمد آل الشیخ التمیمی مفتی عام پادشاهی عربستان سعودی است. او از نوادگان محمد بن عبدالوهاب است.

- حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران) هم اکنون زنده است و در شهر کرج زندگی می کند زادگاه حکیم شهر مشهد و شهر اجداد پدری اش شیروان و اجداد مادریش از ایل قشقایی شیراز می باشد . نام کتاب حکیم ارد بزرگ "کتاب سرخ" نام دارد.


زندگی شگفت انگیز "شیر" در کنار حکیم ارد بزرگ  چاپ

تاریخ : 1394,04,24 در ساعت 07:05 ب.ظ


نیکان حکیم ارد بزرگ ، شادروان بابا شرکاء ، شادروان غلامحسین جاهد طبسی ، شادروان محمدتقی شرکاء و شادروان فاطمه جاهدطبسی پدر و مادر حکیم ارد بزرگ (مجتبی شرکا) هستند

زندگی حکیم ارد بزرگ سرشار از شگفتی ها و نکاتی بسیار جالب است اما شاید یکی از عجیب ترین این نکات نقش شیر در زندگی بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران باشد .  که من به شکل تیتر وار به آنها اشاره می کنم :


1- اجداد حکیم ارد بزرگ از شهر شیروان و اجداد مادری حکیم از ایل قشقایی شیراز هستند همانطور که می بینید هم در شیروان و هم در شیراز واژه "شیر" وجود دارد

2- نزدیکترین دوست احمد شاه مسعود در ایران حکیم ارد بزرگ بوده است و زادگاه احمد شاه مسعود پنجشیر است .

3- همه جهان احمد شاه مسعود را با لقب "شیر تنگه پنجشیر" می شناسند ، نخستین کسی که این لقب را احمد شاه مسعود داد حکیم ارد بزرگ بود .

4- اگر به نام شناسنامه ایی حکیم ارد بزرگ که مجتبی است و نام مادر ایشان که فاطمه می باشد دقت کنیم می بینیم در حروف ابجد به شیر و هژبر می رسیم .

5- گفته می شود حکیم ارد بزرگ زمانی که به هنر می پرداخت ده ها مجسمه بزرگ از شیر ساخته است .


غزاله شرکاء ، لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


6- نخستین ارتباط حکیم ارد بزرگ و احمد شاه مسعود در اوایل دهه هفتاد هم بر اساس هدیه ایی از سوی حکیم ارد بزرگ به احمدشاه مسعود بود و آن تابلوی شیری سنگی بوده است که پایش زخمی شده و از شکاف زخم خون سرخ بیرون می آمده و  آهویی زیبا سعی می کند با گذاردن گونه خود بر روی زخم ،  جلوی خونریزی را بگیرد .

7- پدر حکیم ارد بزرگ زاده 5 امرداد ماه است که آنهم ماه شیر و هژبر است .

8- اگر داستانهای عاطفه معصومی را بخوانید خواهید دید در آنها حکیم ارد بزرگ بر فراز شیرکوه شیروان در غار دانایی حضوری خاص دارد . شعری از عاطفه معصومی در اینباره با هم می خوانیم  :


((بزرگ شیروان))
کوچه پس کوچه های خاک گرفته
تپه باستانی
شیروان
ارگ بر خاک نشسته

در بین ویرانه های ارگ
پسری کنجکاو و بلند سیما
به آنچه از دست رفته می اندیشد

دیوارهای برج ها
کجاست شکوه مردان و زنان شمشیر بدست میهن پرست *
آن پسر کنجکاو با آن چشمان درشت ، شکوه سرزمینی را می دید که تنها گردی از آن بر جای مانده بود . *

افسوس ، خاکستر مرگ در همه جا
گذرگاهی دوباره آشفته از حضور بادهای هزاران ساله
بر فراز تپه نیاکان

چه می دید ؟
گهواره کودکی زیبا
همان که بعد ها دودمان اشکانیان را بنا نمود *

او از آن فراز چه می دید ؟
فریادها و حماسه های ایرانیان *
نجوا و مویه های زنان و کودکان غریب از سیل بی امان

یاران کجایند ؟ *
او در کنار گهواره ارشک
نیای بزرگ همه ما پارتها چه گفت و چه شنید ؟

یاران کجایند ؟
بر فراز تپه باستانی
ارشک ، مهرداد و فرهاد یا اردوان و بلاش ، براستی فرزند کدامیک بود ؟

و ارد
ارد ، سترگ بی رقیب
پادشاهی جنگاور و شکست ناپذیر
همان که میهن خویش را در یک زمان در باختر و خاور پیروز ساخته بود *

بادهای جاودانه بی مرگ
رها در قرون و اعصار
دیدگان آن پسر را در بلندای تپه باستانی در نوردیدند ، روان ارد پادشاه اشکانی دوباره زاده شد *

آن پسر همراه توفان ، همراه گردباد
رقص جاودانه ها را دید
با قهرمانی همچون احمد شاه مسعود پیمانها داشت درس ها و بحث ها

در هنگامه پر کشیدن مسعود
ارد را سیلی از اشک برد *
آیا کودک مسعود نقش پدر خویش را در سیما و سخن ارد خواهد دید ؟


و ما ، پگاهی برخواستیمشیر  شیروان ملتهب بود
نقش
شیرکوه جلوه ایی دیگر داشت

بادها باز در کوچه پس کوچه های شهرما
بادهایی که نسیم فرزند
شیروان را در کنار شیرکوه فریاد می کشیدند
ارد بازگشته بود ...

همه حیرت زده به قامت
شیرکوه می نگریستیم
شب چه زود فرا رسید
و در آن شب همه در سیمای لاجوردی آسمان شهرمان ، پرواز
شیرکوه را دیدیم

او همراه فرزند قرون و اعصار
شیروان
دشتها و کوهها را در نوردید
در میانه شب سخنان او را از خاور و باختر می شنیدیم به هزار زبان و پندار *

آیا امروز پگاهی دیگر است ؟
آیا اساطیر به شهر ما باز خواهند گشت *
آیا
شیرکوه بار دیگر با همان پسر باز خواهد گشت ؟

پسری که امروز
دنیا در مقابلش
کُرنش نموده است

آیا کاخ های فرو ریخته
شیروان *
یک بار دیگر
بوی گل سرخ به خود خواهد گرفت *
شیرکوه
امشب اشکهایم را بر پیکرت حس می کنی ؟
این همان اشکهایست که بر دامنه پنج
شیر سالها پیش ریخته شد

شیرکوه
فرزند
شیروان "ارد بزرگ" را باز گردانشیرکوه ، زندگی در گامهای او جاریست ... *

جاهایی که (*) اشاراتی به سخنان جاودانه حکیم ارد بزرگ است
سروده : عاطفه معصومی / 1388


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


لیلا صادق زاده و ماهک شیروان حکیم ارد بزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، احمد شاه مسعود، شیر تنگه پنجشیر، ارد بزرگ احمد شاه مسعود، حکیم ارد بزرگ احمد شاه مسعود، شیر در زندگی حکیم ارد بزرگ، نقش شیر در زندگی ارد بزرگ، شیروان ، شیراز و پنجشیر، اسطوره شیر، اسطوره حکیم ارد بزرگ


9- به نظر شما دیگر چیزی در این مورد بوده که من جا انداخته ام ؟!


آنچه خواندید نوشته مشترکی بود از :  لیلا صادق زاده و ماهک شیروان


کلمات سرچ شده در این وبلاگ : ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , تصویرسخنان انسان بزگ , حکیم اردبزرگ  , با زندگیم چیکار کنم  , زندگی یک نعمت است , رودخانه اترک , جستجوی دکتر عبدالرضا شجاعی , سخن نا امید کننده  , عکس نوشته از ارد بزرگ , عکس نوشته در مورد مردان بزرگ , بزرگترین سخنان دل , ما همانی هستیم که مى اندیشیم ....من عالی هستم .... تو چطور ؟  , عکس ناامیدی و دعا  ,   , مژگان.com      , اردبزرگ , جمله فلسفی ارد بزرگ , آرد یمنی چیست , آرد یمنی , ارد یمنی , سخن در مورد دشمن , مرده پرست کیست , سایت رسمی حکیم ارد بزرگ , شیعه آنلاین , داستان عشق ارد بزرگ , با حسودان و بدخواهان چه کنیم , ارتباط با  , دانشگاه هنر تهران , دیوانگی مجنون , حکیم ارد بزرک , ارد بزرگ زندگینامه , واژه های بسیار بزرگ , دکتر عبدالرضا عزیزی , ard bozorg  , بابک بزرگ زاده

ارزش پدر و مادر در کلام حکیم ارد بزرگ  چاپ

تاریخ : 1394,04,24 در ساعت 04:10 ق.ظ

حکیم ارد بزرگ در مورد ارزش پدر و مادر در کتاب سرخ می گوید :

پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست.

پدر و مادر خویش را ، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم.

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند.

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.

پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است.

در چشم باد ، نغمه های دل انگیز مادر ، در گوش کودک بازیگوش ، شناور است.

برای مادر ، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت.

فرزندان نیک خو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرند.

پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن.

پدران و مادران فرهمند ، فدایی آرزوهای فرزندان خویش می شوند.

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر.

بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند.


امروز عکسی از پدر و مادر حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف ایرانی) تقدیم همه عاشقان این بزرگمرد ایرانی می کنم


 فاطمه جاهد طبسی، فاطمه جاهدطبسی، محمدتقی شرکا، محمد تقی شرکاء، پدر و مادر حکیم ارد بزرگ، عکس پدر و مادر ارد حکیم، عکس والدین حکیم ارد بزرگ، عکس پدر و مادر ارد بزرگ، فاطمه جاهد طبسی از ایل قشقایی، محمد تقی شرکا از شهر شیروان


شادروان محمدتقی شرکاء و شادروان فاطمه جاهدطبسی  پدر و مادر حکیم ارد بزرگ هستند آنها نمونه یک پدر و مادر واقعی بوده که چنین فرزندی را پرورش داده اند فرزندی که خود یک اسطوره مهربانی و خوبی در عصر حاضر است کتاب سرخ حکیم سرشار از واژه های مهر آمیز و ارزشمند است  .

 فاطمه جاهد طبسی، فاطمه جاهدطبسی، محمدتقی شرکا، محمد تقی شرکاء، پدر و مادر حکیم ارد بزرگ، عکس پدر و مادر ارد حکیم، عکس والدین حکیم ارد بزرگ، عکس پدر و مادر ارد بزرگ، فاطمه جاهد طبسی از ایل قشقایی، محمد تقی شرکا از شهر شیروان


حکیم ارد بزرگ درباره خود و پدر و مادرش در کتاب سرخ می فرمایند :

اُرُد ، یک ایرانی است ، نام شناسنامه ایی او ، مجتبی شرکاء می باشد . در نیمه شبی پر برف ، از ماه دی ، در شهر مشهد زاده شد ، او دومین فرزند خانواده است . پدرش شادروان محمد تقی شرکاء ، فرزند بابا ، از شهر شیروان در خراسان شمالی بود ، مردی بسیار نیک و مهربان که همواره دل به کانون گرم خانواده داشت . مادر اُرُد ، شادروان فاطمه جاهد طبسی از ایل دلاور قشقایی شیراز بود ، زنی دانش آموخته و دلسوز ، که همواره برای رشد فرزندان دلبندش کوشش نموده و رنج ها کشید . نام تنها فرزند اُرد ، غزاله می باشد.


( تعداد کل: 9 )
   1       2       3    >>