X
تبلیغات
رایتل

حکیم ارد بزرگ : بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند.  چاپ

تاریخ : 1396,04,30 در ساعت 04:23 ق.ظ

باران ، مهر آسمان است ، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ایی که می بارند ، برای شادی همگان. حکیم ارد بزرگ

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است. حکیم ارد بزرگ

بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند. حکیم ارد بزرگ

بخشایش ، پایکوبی مهر است ، در روان آدمی. حکیم ارد بزرگ

بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل نا امیدان میکارند. حکیم ارد بزرگ

بخشش ، اندازه فر و شکوه آدمی را نشان می دهد. حکیم ارد بزرگ

بخشندگان ، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند. حکیم ارد بزرگ

بخشنده از دست نمی دهد ، او همواره بدست می آورد. حکیم ارد بزرگ

بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است. حکیم ارد بزرگ

بدترین فرزندان آنانی هستند که به هر دلیل، پدر و مادر ناتوان خویش را رها نموده اند. حکیم ارد بزرگ

برای آشتی ، بر هم پیشی گیریم. حکیم ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را ، به حال خود رها مکن. حکیم ارد بزرگ
 
برای ربودن دل آدمیان ، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. حکیم ارد بزرگ

برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری. حکیم ارد بزرگ

برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم. حکیم ارد بزرگ

برای گزینش نام فرزند ، پیوسته با همسر خویش رایزنی کنید و خودسرانه کاری نکنید. حکیم ارد بزرگ

برای گزینش نام فرزند، شتاب نکنید، آرام باشید و با پژوهش زیباترین نام را برگزینید. حکیم ارد بزرگ

برای مادر ، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت. حکیم ارد بزرگ

برای مهر ورزیدن در زندگی ، به دنبال بهترین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن. حکیم ارد بزرگ

برخی به "ارد" می گویند دارا هستیم ، اما باز هم از زندگی لذت نمی بریم ؟ به آنها می گویم : به دیگران مهربانی کنید و ادب را بکار گیرید تا آنها شما را سرشار از واژه های زیبا کنند . بخش بزرگی از خوشبختی ما در کام و دهان دیگران در بند است ، آنها را با خوبی و نیکی ، آزاد و رها کنیم. حکیم ارد بزرگ

بریدن پیوندی پاک ، فرو ریزی دهشتناکی است. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از ورزش های قهرمانی ، با خرد و اندیشه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن ، تباهی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم. حکیم ارد بزرگ

به پسری، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته ، شیرینی ببخشاییم. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، سخنان حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ فلسفه، ارد بزرگ، اردبزرگ، اردبزرگ فیلسوف ایرانی، جملات حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف


بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند. حکیم ارد بزرگ


بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است. حکیم ارد بزرگ

بهترین همسایگان ما، آنانی هستند ، که همواره لبخندی بر لب دارند. حکیم ارد بزرگ

بیچاره فرزندانی که مادر و پدرشان، بدون هیچ پژوهشی ، نام آنها را از روی هنرپیشگان و ورزشکاران زمان خود برگزیده اند. حکیم ارد بزرگ

بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر قهر کرده خویش مباش. حکیم ارد بزرگ

پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست. حکیم ارد بزرگ

پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ

پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن. حکیم ارد بزرگ

پدر و مادر خویش را ، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران تیزهوش برای کمترین زمان فرزند خویش هم، برنامه ای هوشمندانه دارند . حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران شایسته ، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران فرهمند ، فدایی آرزوهای پاک فرزندان خویش می شوند. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که در پی نابودی زندگی زناشویی فرزند خویش هستند ، بزهکارند. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ

پدران و مادرانی که فرزندان خود را در کوچه و خیابان رها می کنند ، بزهکار و شایسته سرزنش هستند. حکیم ارد بزرگ

پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است. حکیم ارد بزرگ

پسری که در پی ازدواج است ، خود را درگیر دوستی های خیابانی نمی کند. حکیم ارد بزرگ
 

فلسفه عشق چیست ؟ و پاسخ بزرگترین فیلسوف جهان  چاپ

تاریخ : 1396,04,23 در ساعت 06:11 ب.ظ
فلسفه عشق چیست ؟ بازی و پایکوبی سرشاخه های تشنه رشد گیتی است در درون ما . حکیم ارد بزرگ

از "ارد" می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم ؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته ، زمان اندکی می گذاریم و برای عشق ، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم ، اندیشه آدم عاشق در پیرامون عشق پیوسته در حال چرخش است ، آدم عاشق وابسته است ، وابسته به چیزی که همواره شیفته آن است. حکیم ارد بزرگ

از کسی که خود را دوست ندارد ، درخواست عشق و دوستی مکن. حکیم ارد بزرگ

انباشتگی احساس ، عشق هایی آتشین بوجود می آورد. حکیم ارد بزرگ

اندیشه کنیم ، چه چیزی ما را پیوسته به زندگی دلگرم ساخته و در نهایت می خواهیم به آن برسیم و آن را سامان داده و یا با آن به سامان برسیم ؟ خواسته پیوسته اندیشه ما ، همان عشق است و این تنها راه شناسایی آن. حکیم ارد بزرگ

آدمیان فرهمند، دلدادگی و عشق را، همواره در درون خویش جاری می بینند. حکیم ارد بزرگ

براستی دلدادگی نامیراست. حکیم ارد بزرگ

بسیاری وهم و خیال خویش را عشق می نامند ، حال آنکه عشق راه بالندگی شکوفه به میوه است ، زیبا و ناب شدن برای رشد و پویش بهتر دودمانهای آینده. حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند با ارزشترین چیزی که داریم چیست ؟ می گویم : زمان . باز می پرسند و آن کجاست و چه شد ؟ می گویم : آن را به پای معشوق خویش ریختیم و می ریزیم. حکیم ارد بزرگ

خانواده هایی که بینشی دگم و آهنین بر آنها سوار است ، فرزندانی آشوبگر و عشاقی یاغی ، پدید خواهند آورند. حکیم ارد بزرگ

خواستن زلف، چشم و عشوه یار ، عشق نیست... عشق پیر و زشت نمی شود ، خیانت نمی کند ، عشق بزرگترین خواست و خورشید آهنربایی انتهای اندیشه ماست. حکیم ارد بزرگ

خود را تا هنگاهی همراه داری ، که دلداده نشده ای. دلبسته ، با خویشتن خویش بیگانه است. حکیم ارد بزرگ

در داستان لیلی و مجنون بیش از عشق، دیوانگی و افسونزدگی دیدم، عشق آزاد کننده زیباترین احساسات و توانایی های آدمی برای بهروزی و پیشرفت خود و دیگران است. حکیم ارد بزرگ

در عشق، شرف و آزادی هست ، زندگی و پاکی هست، نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ای نیست. حکیم ارد بزرگ

آدمی در عشق راستین ، بدنبال سود جستن نیست ، می بخشد برای پرواز، رهایی و آزادگی. حکیم ارد بزرگ

دلباختگی ، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. حکیم ارد بزرگ

دلدادگی و عشق را از زندگی بگیریم ، تنها و آواره ایم. حکیم ارد بزرگ

عشق به آن اندازه ارزشمند است که برای آن، بهایی نمی توان گذاشت. حکیم ارد بزرگ

عشق ، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. حکیم ارد بزرگ

عشق ، در خود ستایش و بزرگداشت بهمراه دارد. حکیم ارد بزرگ

عشق ، همان کشش آهنربایی درون ماست ، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند. حکیم ارد بزرگ

عشق ، همچون توفان ، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری ، روزافزون می گردد. حکیم ارد بزرگ

عشق از آدمی ، دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. حکیم ارد بزرگ

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته هاست. حکیم ارد بزرگ

عشق نباید آدمی را به گوشه نشینی وادارد ، این شیفتگی باید توان پرتاب انسان ، به سوی آرمان های راستین را داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

عشق و شیفتگی ، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را ، بیدار و جاری می سازد. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارود بزرگ ، حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی ، فیلسوف ارد بزرگ ، استاد ارد بزرگ ،


عشق یگانه است ، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. حکیم ارد بزرگ

کمک به همگان ، دلبستگی و عشق برجستگان است. حکیم ارد بزرگ

نماز عاشق ترتیبی ندارد ، چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست. حکیم ارد بزرگ

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است. حکیم ارد بزرگ

میهن در کلام بزرگترین فیلسوف جهان  چاپ

تاریخ : 1396,04,20 در ساعت 09:03 ب.ظ

5- فرگرد میهن

نام راه ابریشم و یا جاده ابریشم همانند نام خلیج عربی دروغین و شرم آور است . این "راه ایران" است که چینی ها بدنبال دزدیدن آن هستند ، هر پروژه ایی که با نام "راه ابریشم" انجام شود، پشت نمودن به پیشینه کهن سرزمینمان ایران است . چینی ها در این پنجاه سال به هزار گونه کوشش کرده اند نام "راه ابریشم" را جهانی کنند ! با نگاهی به تاریخ نوشتاری ما، خواهید دید این واژه پیشینه ایی بیش از 50 سال ندارد. تاریخی که برایش نوشته اند دروغین است . پذیرش و بهره گیری از آن به هیچگونه پذیرفتنی نیست . حکیم ارد بزرگ

ابومسلم خراسانی، نماد برافراشته آزادگی ایرانیان است. او بندهای دشمنان ایران را پاره کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را پاره خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ

پنجاه سال است که عربستان سعودی همه توان خود را برای درگیر نمودن ایران با دیگر همسایگانش به کار گرفته، ریشه جنگ ایران و عراق، عربستان سعودی است ، عامل ایجاد طالبان، القاعده و داعش ، عربستان سعودی است و همه اینها برای آن است که ایرانیان را برده خود بسازند. حکیم ارد بزرگ

دوستی و همزیستی ایران با همسایگانش ، کابوس هر شب عربستان سعودی است. حکیم ارد بزرگ

سایت ویکی پدیا ی فارسی و شبکه بی بی سی، دو روی یک سکه هستند، آنها از سیاستمداران و روشنفکران ضعیف و وابسته حمایت می کنند، تنور جدایی طلبان داخلی و فرقه های رنگارنگ را گرم می کنند، اختلاف افکنی بین ایران و کشورهای اطراف آن، بویژه افغانستان را دنبال می کنند تا مام میهن، ایران را، به دریایی از خون و کشتار همچون عراق، سوریه و لیبی بدل کنند. در پشت این شعبده اهریمنی، رقص شمشیر عربستان سعودی برپاست. حکیم ارد بزرگ

هشدار ! شبکه بی بی سی و سایت ویکی پدیا ، بدنبال تجزیه ایران هستند. حکیم ارد بزرگ

سایت ویکی پدیا فارسی، ابزار دشمنان ایران است. حکیم ارد بزرگ

تنها خودخواهان دیرباور، تجربه تاریخی را به هیچ می گیرند ، اینگونه آدمیان ، روند پویش همگانی را کُند می کنند. حکیم ارد بزرگ

در هر دوران و زمانی ، بدون آنکه بدانیم و بخواهیم ، برده ماشین تاریخ و تمدن خویش هستیم و به ناچار ، مجبوریم این تانک بسیار بزرگ را به پیش ببریم. باید گفت پوسته این تانک ، هر چه سبکتر باشد ، تندی پویش و رشد ما بیشتر خواهد بود. وگرنه ، ما توان پیش رفتن نخواهیم داشت و از دیگر تمدن ها پس افتاده و پیر و فرتوت می شویم. حکیم ارد بزرگ

هشدار ! ، جوک های قومی و زبانی همچون شمشیر زخم بر جان ما خواهد زد و جوی خون از پس آن جاری خواهد شد. به خود آییم ، پیش از آنکه گرفتار توفان سهمگین این خنده های کثیف شویم. حکیم ارد بزرگ

کسانی که جوک های زهرآگین و ناروا برای زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و می پراکنند ، پایه ها و ستونهای همبستگی یک کشور را نابود می کنند. "ارد" بارها و بارها در کتاب و سخنانش، همه جا یادآوری نموده که دامن میهن دوستان پاک از چنین کنش های شومی بدور است. حکیم ارد بزرگ

عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بودن فراتر از عشق ورزی به سیمای دیگریست. حکیم ارد بزرگ

بارزترین و گرامی ترین گرایش ماهاتما گاندی ، آزادیخواهی و میهن پرستی او بود. حکیم ارد بزرگ

ارتشیان تنها پاسدار ((پرچم)) یک سرزمین نیستند، همه مردم باید نگاهبان آن باشند. حکیم ارد بزرگ

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ

افسوس که چشمان مردم میهنم، مردگان را بیش از زندگان می بینند. حکیم ارد بزرگ

درود بر آیندگان ، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. حکیم ارد بزرگ

اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ

ایران، ایران ما، شکوه و بزرگی تو، آرزوی همه ماست. حکیم ارد بزرگ

ایران، در مرکز پهنه زمین است ، ما نه شرقی هستیم و نه غربی. حکیم ارد بزرگ

ایران، هیچگاه از کشور عربستان سعودی، دوستی نمی بیند. ما همواره باید این کشور و دیگر همپیمانانش را در جهان منزوی سازیم، ایرانیانی که در عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، سرمایه گذاری کرده اند، در واقع به سرزمین مادری خویش پشت نموده اند. "اُرد" به کارشناسان، هنرمندان و ورزشکارانی که دانش، هنر و توان خود را صرف رشد کشورهای جنوب خلیج فارس می کنند، می گوید : چاقوی دشمنان ایران زمین را تیز می کنید. حکیم ارد بزرگ

ایران باید همواره سرچشمه مهر، شادی و آزادی باشد. حکیم ارد بزرگ

ایران نخستین کشوری بوده است که با کوچ های آرام و بزرگ، یکپارچگی اش را پاس داشته و مرزهایش را پولادین ساخته است. حکیم ارد بزرگ

ایران ما تاریخی کهن و دیرینه دارد. در سرزمین ما با تمدن هایی باشکوه و با پیشینه ایی بیش از 7 هزار سال روبرو هستیم، شوربختانه برخی می خواهند با کپی برداری از داده های غرب، تاریخ چند هزار ساله ایران را به هخامنشیان خلاصه کنند، که این باور من نیست. خانه کودکی که ارد در آن بزرگ شد در درون بخشی از ارگ باستانی شهر شیروان بود. در کنار تپه فرمانروایی 12 هزار ساله آن، یک پیکره کهن، با معماری پیچیده و بسیار زیبا، حال چگونه بپذیرم که ما تنها 2500 سال پیشینه باستانی و تمدن داریم؟ باید دودمان امروز، نگاهی فراتر از این به تاریخ ایران داشته باشد، اما این همه چیز نیست گذشته باشکوه به پایان رسیده ، امروز باید در پی آفرینش افتخارات تازه برای این سرزمین باشد. حکیم ارد بزرگ

ایران یک کشور "مادر فرهنگ" است. ایران و 20 کشور دو سوی آن، بافتی مشترک در حوزه فرهنگ و پیشینه کهن دارند، این بافت همگون را "قاره کهن" می نامم. قاره کهن شامل سرزمین های: ایران، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، شمال غربی هندوستان (سرزمین کشمیر)، پاکستان، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، قبرس، جنوبی ترین بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا جنوب اکراین، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بحرین می باشد. لازم به یادآوری است که در جهان امروز، قاره آسیا وابسته به مادر فرهنگی چین و اروپا از آن مادر فرهنگ یونان می باشد، مادر فرهنگی قاره کهن نیز کشور ایران است. قاره کهن با همگرایی هر چه بیشتر، می تواند با توسعه همکاریهای اقتصادی، نظامی و امنیتی و... توانمندترین قاره جهان باشد. حکیم ارد بزرگ
ّ
ایرانیان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتی ها آفریده اند. حکیم ارد بزرگ

این اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم. جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. حکیم ارد بزرگ

آباد سرزمینی که در آن، آزادی و شادی باشد. حکیم ارد بزرگ

آدمهای کوچک گوشی شنوا ندارند، چشمی برای خواندن ندارند، آنها اندیشه های پراکنده خود را همچون قانون می شمارند و آنگاه که پی به اشتباه خود می برند بر زمین و زمان خورده می گیرند و می گویند: زندگی دروغی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ

آزادیخواهی و راستی، باید برجسته ترین خوی ایرانیان باشد. حکیم ارد بزرگ

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. حکیم ارد بزرگ

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد. حکیم ارد بزرگ

آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که "ترین های" زنده خود را به جهانیان می شناسانند. حکیم ارد بزرگ

با ارزشترین روزهای زندگی یک مرد، هنگام سربازی اوست. حکیم ارد بزرگ

با خوشبینی و اندرز، تجزیه طلبان سکوت نخواهند نمود، بهترین راه، دگرگونی بافت بومی و کوچ های برنامه ریزی شده است. اگر اینکار سالها پیش در بحرین انجام می شد امروز شاهد جدایی این بخش از سرزمینمان نبودیم. حکیم ارد بزرگ

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. حکیم ارد بزرگ

برای پاسداشت یکپارچگی ایران زمین، دیوانسالاران باید کوچ های بزرگ و آرام آدمیان را، دنبال نمایند. حکیم ارد بزرگ

برج و باروهای کهن به ما می گویند: از ما زیباتر و سترگ تر بسازید، نه آنکه در برابر ما زانو زده و ایران را از رشد و پیشرفت بازدارید. حکیم ارد بزرگ

بیش از دشمن، از سربازان ترسو و بی نظم، باید هراسید. حکیم ارد بزرگ

بیشتر کشورهای عربی، همواره به دنبال تجزیه و نابودی ایران بوده و هستند، آنها برای انجام این کار، همه دارایی خود را نیز خواهند پرداخت. حکیم ارد بزرگ

تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. حکیم ارد بزرگ

جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است . برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین دانش های روز دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده هزار سال پیش، کاستی ها و جاماندگی های ایران امروز را پنهان می کنند. حکیم ارد بزرگ

حتی در کاخ های ویران شده سرزمین مادریمان، می توان هزاران هزار چشمه جاری دید. می توان فریادهای پدرانمان را شنید که می گویند : ایرانیان باید پیشتاز، در همه میدان ها باشند ، بجای چشم دوختن بر ما به آینده بنگرید ، کار کنید ... کار کنید که فر هر سرزمین به داشتن فردایی بهتر برای فرزندانش است. حکیم ارد بزرگ

خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند. حکیم ارد بزرگ

دامان میهن پرستی، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. حکیم ارد بزرگ

در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند، کسی به فکر فردا نیست. حکیم ارد بزرگ

در یک کشور، همه یک نام دارند و آن "هم میهن" است ، چیزی به نام بومیان گوناگون در درون یک سرزمین، پذیرفته نیست. حکیم ارد بزرگ

دلدادگی به میهن، نشان پاکی روان آدمیست. حکیم ارد بزرگ

روزی که میهن و کشور خویش را از یاد ببریم ، امنیت خود را از دست داده ایم. حکیم ارد بزرگ

زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده ، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد . جوانان در رویای خود ، گذشته ایی دست نیافتنی خواهند ساخت، آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم ! ، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند . وارون بر این نگرش ، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند ، هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند . پس نگوییم ایرانیان چه بودند ، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه ، کار و کوشش کنیم و سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. حکیم ارد بزرگ

زیبایی نوروز در سادگی آن است ، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. حکیم ارد بزرگ

سبزه هفت سین جشن نوروز ، جایش کنار جدول خیابان و یا سطل زباله و یا روی ماشین نیست !... سبزه را باید در رودخانه رها نمود و اگر رود نبود آن را در سبزه زار پر آب و یا باغچه ایی سبز گذاشت ، از این رو بهتر است سبزه بسیار کوچک باشد. حکیم ارد بزرگ

ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند. حکیم ارد بزرگ

سربازان ، تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند ، آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند. حکیم ارد بزرگ

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند و پدر و مادرانی که پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند، هر دو به کشورشان پشت کرده اند. حکیم ارد بزرگ

سرفرازی کشور ، باید بزرگترین خواست همگانی باشد. حکیم ارد بزرگ

سیزده به در، واژه کوچک شده "سیزده به دره" است ، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین ، به دره و دشت است . برای پایکوبی و شادی ... این روز زیبا ، نحس نبوده و نیست ... می توان در خانه ماند و شاد بود و یا باز می توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت ... حکیم ارد بزرگ

شایسته نیست ، گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبستگی کشور، آسیب می رساند. حکیم ارد بزرگ

شرم بر کسانی که ، داشته های فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرند. حکیم ارد بزرگ

شکوفا سرزمینی است که، مردمی از خودگذشته و آزادیخواه دارد. حکیم ارد بزرگ

هولناک و نفرت انگیز است در این سرزمین ، جنگ بر سر ایرانی و یا ایرانی نبودن نامداران گذشته ، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت برجستگان زنده است. حکیم ارد بزرگ

شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکیم ارد بزرگ

شیروان ، شهر مهر است و مهربانی. حکیم ارد بزرگ

عشق به میهن ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر و عشق به آزادی ، همچون دلدادگی است به آموزه های پدر. حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکیم ارد بزرگ

فر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. حکیم ارد بزرگ

کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. حکیم ارد بزرگ

کجا دلبری زیباتر از سرزمین ایران سراغ دارید ؟ سرزمینی که هزاران هزار پیکر دلداده ، برای آزادی و شرف آن ، تن به خاک کشیده اند. حکیم ارد بزرگ

کشورهای عربی جنوب ایران ، چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح ، همواره با ایرانیان در حال جنگ و ستیز بوده اند. حکیم ارد بزرگ

مردم نادان و ناتوان ، همواره به دنبال برپایی دوباره دستگاه پادشاهی و خودکامه هستند. حکیم ارد بزرگ

مردمی که غرور میهنی ندارند ، سرزمین خویش را خیلی زود از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ

مرده پرستی، هنر ایرانیان شده است، تا زمانی که اساطیر و بزرگان خود را در بین مردگان جستجو می کنند ، رنگ رشد و پیشرفت را نخواهند دید. حکیم ارد بزرگ

مهر مردم سنندج در سینه "اُرد" ، جاریست. حکیم ارد بزرگ

مهر میهن، در دل ایرانیان ، همواره موج می زند. حکیم ارد بزرگ

مهمترین آرمان کشورهای جنوب خلیج فارس، نابودی بزرگی و شکوه ایران است. حکیم ارد بزرگ

میهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی... حکیم ارد بزرگ

میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ

نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند. حکیم ارد بزرگ

هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست. حکیم ارد بزرگ


درباره ارتقای ادبیات کودک و نوجوان  چاپ

تاریخ : 1396,04,19 در ساعت 10:26 ب.ظ

همچون گذشته امروز نیز نام فیلسوف محبوبمان حکیم ارد بزرگ را در جستجوگر محبوب یوز سرچ کردم گزارش بسیار آموزنده ایی دیدم در خبرگزاری ایرنا ، که آن را تقدیم حضور شما خوانندگان محترم این وبلاگ می نمایم:


«بررسی مطبوعات»

ارتقای ادبیات کودک و نوجوان؛ راهکاری مناسب در جهت رشد فرهنگ کتابخوانی

تهران- ایرنا- ادبیات کودک و نوجوان قلمرو گسترده ای از نوشته ها و سروده های ادبی است که در آن حس و حال کودکانه حاکم و با زبان مناسب کودکان نوشته می شود. دنیایی که نویسنده با فراهم ساختن محیطی لذت بخش به شناساندن خویشتن، ایجاد احترام به اصالت انسانی، علاقه مند کردن آنان به مطالعه و تقویت صلح در جهان می پردازد.

مطبوعات کشور به طور روزانه مهمترین و برجسته ترین رخدادهای داخلی و خارجی را پوشش می دهند. این در حالی است که بخش زیادی از خبرها، یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و ... به انعکاس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی فزاینده دارد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح یکشنبه 18 تیر 1396 داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است.

** علاقه مند کردن کودک و نوجوان به مطالعه زمینه ساز تقویت صلح در جهان
شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی 18 تیر را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام کرد. روزی که با درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده و بازنویس برجسته کودک و نوجوان همراه بود.

روزنامه«ابتکار» در گزارشی با عنوان«بچه‌های کتاب نخوان!» به مناسبت «روز ملی ادبیات کودک و نوجوان»، استقبال خانواده‌ها از کتاب ‌های این رده سنی را بررسی کرد و نوشت: این روزها بیشتر بچه‌ها برای خودشان اتاق اختصاصی دارند. چیزهای مشترک این اتاق‌ها، تخت، میز تحریر، یک کامپیوتر یا کنسول بازی و یک کتابخانه کوچک خاک گرفته که معلوم است مدت‌هاست کسی سراغی از آنها نگرفته اما چرا بچه‌ها خیلی علاقه‌ای به کتاب ندارند. والدین چقدر در این بی‌علاقگی نقش دارند؟

در ادامه این گزارش می خوانیم: 18 تیر روز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده بزرگ کودک و نوجوان، در تقویم رسمی کشور به نام «روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان» ثبت شده است. «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن»، «گربه‌ ناقلا»، «گربه‌ تنبل» و «مثنوی» از جمله آثار این نویسنده برای کودکان و نوجوانان است. در این سال‌ ها هم افراد زیادی وارد عرصه ادبیات کودک و نوجوان شده‌اند اما آیا هنوز هم بچه ‌ها علاقه‌ای به کتاب خواندن دارند یا بازی ‌های رایانه‌ای برایشان جذاب‌تر است؟ آیا پدر و مادرهای امروز که خوانندگان دیروز کتاب‌ های امثال مهدی آذریزدی بودند، برای بچه ‌های شان کتاب ‌های مناسبی تهیه می‌کنند و آنها را به کتاب‌خوانی تشویق می‌کنند؟

روزنامه«جام جم» با درج یادداشتی با عنوان«نگاه فانتزی به مخاطب کودک» که به قلم افشین علاء نگاشته شد، آورده است: ادبیات کودک در ایران پس از نهضت مشروطه و رونق یافتن فضاها و قالب‌های جدید ادبی، به‌صورت جدی و تخصصی پا به عرصه حضور گذاشت. شعر کودک نیز از همین مقطع به مخاطب ایرانی معرفی شد. اما کار پرحجم و حرفه‌ای در حوزه شعر کودک در دهه‌های بعد شکل گرفت، با آثار شاعرانی چون پروین دولت آبادی و عباس یمینی شریف. ولی من «نیما»ی شعر کودک را محمود کیانوش می‌دانم. کیانوش با وسواس و اشراف بیشتری به سرودن برای گروه‌های مختلف سنی کودک و نوجوان پرداخت و در کنار آن به کار تحقیقی نیز همت گماشت. به گونه‌ای که کتاب ارزشمند «شعر کودک در ایران» او هنور هم مرجعی معتبر است. شاعران پس از او هم بدون هیچ تردیدی همگی پیرو نگاه و شیوه‌ای هستند که از کیانوش آغاز شد.

در ادامه این یادداشت آمده است: اما آنچه پس از پیروزی انقلاب در حیطه شعر کودک اتفاق افتاد، رشد و ارتقای کمی و کیفی چشمگیری بود که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند منکر آن باشد. اگر تا قبل از انقلاب دو یا سه چهره مشهور در شعر کودک داشتیم، پس از انقلاب لااقل به تعداد انگشت‌های دو دست، شاعر جدی و صاحب سبک پیدا شدند که به‌دنبال خود، نسلی جدید از شاعران جوان تر را پرورش دادند. به گونه‌ای که امروز شاهد فعالیت ده‌ها شاعر کودک و نوجوان هستیم که با جدیت تمام برای گروه‌های سنی خردسال، کودک و نوجوان شعر می‌گویند.
تعدد ناشران و نهادهای تخصصی شعر کودک اعم از دولتی و غیردولتی نیز از دستاوردهای خطیر سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. اما با وجود همه این توفیقات با کمال تاسف باید بگویم نهال شعر کودک که در دهه 60 بالندگی و شکوه خاصی یافته بود، هم‌اکنون دچار آفاتی فراوان شده است.

روزنامه«قانون» در یادداشتی با عنوان«ادبیات کودک و نوجوان و ارتقای نظام آموزشی» می نویسد:‌ کودکی و نوجوانی موضوعی مهم به ویژه در دهه نخست زندگی افراد است. موضوعی که به ویژه به ایجاد هویت ملی در کودک می انجامد و به دلیل نقش داشتن در شکل گیری شخصیت فرد و نحوه رفتار و عملکرد وی در سالیان آتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه شاهدیم که در سال های گذشته ادبیات در کتب آموزشی کودکان از وجه تخصصی بیشتری برخوردار شده است. کتاب ها تغییر کرده و بچه ها به شکل وزین تری ادبیات فارسی را فرا می‌گیرند.

مهدی بهلولی کارشناس آموزشی در ادامه این یادداشت نوشت: کتاب های خواندن و نوشتن از یکدیگر جدا و به همان نسبت دلپذیرتر شده است. در گذشته کتاب های آموزشی چندان با کتاب های بزرگسالان تفاوتی نداشت. در حال حاضر حتی نوع گرافیک نیز بهتر و مناسب بچه ها است و جدید بودن شیوه های آموزشی اهمیت پیدا کرده است. یک دلیل عمده این است که در گذشته خانواده ها این‌قدر اطلاعات نداشته و روی آموزش بچه ها حساس نبودند. حالا پیگیری و حساسیت و انتظار خانواده ها از مدارس بیشتر شده و آموزش پرورش هم ناچار است تا حد زیادی خود را با توجه به سطح انتظار خانواده ها و فرهنگ و ارتباطات جامعه به روز کند.

روزنامه«رسالت» با انتخاب یادداشتی با عنوان«ما، فرزندانمان و ادبیات»‌ که به قلم سیدحمیدرضا شریعتمداری نگاشته شد، آورده است: امروز هجدهم تیرماه در تقویم، روز ادبیات کودک و نوجوان نامیده شده و نگارنده از این فرصت استفاده کرد تا با اشغال کردن گوشه‌ای از صفحه روزنامه، بتواند گوشه‌ای از صفحه ذهن خوانندگان را معطوف چنین موضوعی کند. توجه به ذهنیت، خلاقیت و توانایی‌های کودکان و نوجوانان از دیرباز یکی از دغدغه‌های دانشمندان علوم انسانی، روان شناسان و روان پژوهان و ... بوده است. در همین راستا چه بسیار نویسندگان، هنرمندان و شاعرانی که جهت جهش فکری و روحی این گروه سنی، گام های موثری برداشته‌اند و گاه دست به اکتشافات والای ذهنی و روانی در حوزه انسان‌سازی و شخصیت شناسی برده اند.

در ادامه می خوانیم: در دستور زبان فارسی، اضافه گاه برای نشان دادن ملکیت و گاه برای بیان تخصیص و ویژگی به کار می رود. اضافه گشتن کلمه ادبیات به کلمه کودک یا نوجوان جهت بیان تخصیص و ویژگی است و بدون تردید غرض از (ترکیب) ادبیات کودک و نوجوان آن دسته از داستان ها ، افسانه ها ، اشعار و مثل هایی است که خاص کودکان و نوجوانان به وجود آمده است . نباید فراموش کرد این ذهن بارورانه کودکان و نوجوانان است که می تواندمردان و زنان باروری را تحویل اجتماع بخشد.

روزنامه«حمایت» در گزارشی با عنوان«چالش‌های نشر کودک و نوجوان»‌ نوشت:‌ 18 تیرماه همزمان با سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی، به ‌عنوان روز ادبیات کودکان و نوجوانان در تقویم رسمی کشور به ثبت‌ رسیده است؛ نویسنده‎ای که چندین نسل با کتاب‎های او خاطرات ماندگاری دارند. اما اینکه در حال حاضر حوزه ادبیات و نشر کودک و نوجوان در چه وضعیتی قرار دارد، پرسشی است که روزنامه «حمایت» از نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی و ناشر برتر حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سال 95 و یحیی علوی فرد نویسنده و شاعر و مبتکر قالب «شعرک» در ادبیات کودک، مطرح کرده است.

در ادامه آمده است:‌قدیانی در خصوص وضعیت نشر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به «حمایت» گفت: در واقع کتاب‌هایی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان منتشر می‌شود ویژگی خاص خود را دارد اما برخی، فکر می‌کنند چون این کتاب مختص کودک و نوجوان است به‌راحتی از کنارش می‌گذرند درحالی‌که به‌عنوان یک ناشر این حوزه معتقدم توجه به حوزه کتاب کودک و نوجوان خیلی جدی‌تر و کارشناسی‌تر از بقیه رشته‌ها و گروه‌های سنی باید دنبال شود.

یحیی علوی فرد در خصوص وضعیت نشر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان گفت: بایدقبل از بیان این مسئله به بررسی دقیق واژه «ادبیات» بپردازیم. برای روز ادبیات کودک و نوجوان ما با دو کلمه ادبیات و کودک روبرو هستیم که برای واژه کودک و گروه‌های سنی آن، تعریف‌های زیادی تاکنون شده است. بیشتر صحبت ما در حال حاضر واژه ادبیات و معنای آن است و اینکه در روز ادبیات کودک چه‌کاری می‌خواهیم بکنیم.

** ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان مطالبه عمومی
موضوعات زیست ‌محیطی در چند دهه اخیر به حوزه فعالیت و نگرانی بین‌المللی تبدیل شده که با مسایل جهانی در ارتباط است. منابع طبیعی و محیط زیست متعلق به شخص یا گروه خاصی نیست و به عنوان یک سرمایه ملی قلمداد می شود و حفظ و حراست و توجه به این منابع و بهره گیری مطلوب از آن زمینه ساز توسعه پایدار است و این مهم مشارکت همگانی به ویژه نهادها و سازمانهای مرتبط را می طلبد.

روزنامه«ابتکار» با انتخاب یادداشتی با عنوان«مردم و محیط زیست» نوشت: دارایی یک کشور،تنها در بانک ها نیست ،گونه های گیاهی ،جانوری ،دارایی با ارزشتری است ،چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم؟پاسخ ساده است چون نمی خواهیم دست نابود گرآدم را ببینیم ( ارد بزرگ ) در جهانی که همبستگی جمعی و درک از هم سرنوشت بودن شرط ضروری برای تدارک هر تغییری در جهت بهبود وضعیت محیط زیست جمعی است، اما متاسفانه اغلب مردم ما به رغم تجربیات تاریخی از نهاد دولت ،همچنان چشم براه تغییرات ازبالاهستند، بی آنکه تفکر کنند که ساختن یک محیط زیست زیبا مانند آنچه در همه کشورها ی توسعه یافته رخ می دهد نیازمند همراهی و همدلی احاد مردم یک کشور است، نمونه آن کشورهای ژاپن،کره جنوبی ،سنگاپور، هنگ کنک و...می باشد، امید بستن به دولت‌ها و تغییرات از بالا در ساخت معضلات محیط زیستی حاصلی جز از دست دادن زمان وامکانات همبستگی برای همگرایی نیست،گسترش وتعمق مشارکت‌های مردمی نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب می‌باشند هرچند که مشارکت الزاما در چارچوب سازمان‌ها وتشکل ها صورت نمی‌گیرد ولی سازمان ‌های وتشکل های مردمی آنرا نهادینه می‌سازند.

رضا بژکول در ادامه می نویسد: اگر مردم بخواهند می توانند محیط زیست را سالم نگهدارند و از آلوده کردن و تخریب آن جلوگیری کنند، این تنها راهی است که مردم در انتخاب آن آزادند وگرنه هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند محیط زیست را پاکیزه نگهدارد ،محیط مان را تمیز نگه داریم تا مبادا آیندگان برما دریغ ورزند. اندیشمند لبنانی گفته :دریغ بر ملتی که دم بر نمی آورد،مگر هنگامی که در تشییع جنازه گام بر می دارد،خود را نمی ستاید،مگر در میان ویرانه هایش و عصیان نمی‌کند، مگر هنگامی که گردنش در میان تبر و کنده قرار گیرد. بیایم درحفاظت از محیط زیستمان منتظر دولت ها نباشیم Ngo می توانند نقش اساسی درحرکت دادن مردم به سوی این معضل بزرگ داشته باشند ،به امید روزی که فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست در کشورمان نهادینه شود.

روزنامه«کسب و کار» در یادداشتی با عنوان«از بحران زیست ‌محیطی تا موضوع امنیتی» نوشت: گردوغبارهای نمکی ناشی از ایجاد سدهای آبی توسط کشورهای همسایه مانند بمباران‌های شیمیایی با ورود به خاک ایران آثار نامطلوبی بر سلامت شهروندان دارد. موضوع رفع بحران آب با اهمیت‌تر از شرایط محیط زیستی در شرایط فعلی است. در حال حاضر عقب‌ماندگی دولت در بهبود وضعیت مدیریت منابع آبی مشهود است؛ زیرا اقدامات ما در راستای بهبود وضعیت منابع آبی کوتاه‌مدت است. ما در زمینه افزایش راندمان آب و آبیاری قطره‌ای نیز عقب هستیم، بنابراین دولت باید محور اصلی تمام دستورکارهای جلسات خود را موضوع آب قرار دهد تا بتوان وضعیت منابع آبی را در راستای یک اندازه‌گیری کارشناسی شده مشخص کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه این یادداشت می نویسد:‌ استان‌ های شمالی ما که پرباران‌ ترین استان‌های کشورند، هم ‌اکنون با مشکل منابع آبی روبه‌رو هستند و این امر نشان‌دهنده این موضوع است که در زمینه مدیریت منابع آب وضعیت مناسبی نداریم. در شرایط کنونی سدی در کشور ترکیه احداث شده است که به اندازه 600 سد ایران آبگیری می‌کند و لازم است دولت اقدامات اساسی در راستای مقابله با این موضوع داشته باشد، در غیر این ‌صورت شاهد ورود گرد وغبار‌های نمکی به‌داخل کشور خواهیم بود. گرچه سال ‌های گذشته اقداماتی از جنس آبیاری قطره ‌ای، استفاده بهینه از آب، ایجاد کانال ‌های آبی و عدم‌ صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز و سفره‌‌ های زیرزمینی انجام شده؛ اما این مهم با توجه به وضعیت منابع آبی کشور کافی نیست.

روزنامه«جام جم» در مطلبی با عنوان«رها سازی حقابه زیست محیطی هامون» نوشت:‌ 30 میلیون مترمکعب آب به عنوان مرحله نخست حقابه زیست ‌محیطی سال 96 تالاب بین ‌المللی هامون در شمال استان از محل چاه نیمه‌ ها رها سازی شد. تالاب بین‌المللی هامون از سه دریاچه کوچک به نام ‌های هامون پوزک (میانی)، هامون صابوری (شمالی) و هامون هیرمند تشکیل شده است که در زمان وفور آب به هم متصل می‌شوند و دریاچه هامون را تشکیل می‌دهند. حقابه زیست ‌محیطی تالاب هامون 60 میلیون مترمکعب است که 30 میلیون متر مکعب آن از محل چاه ‌نیمه ‌ها از مسیر افضل‌آباد به سمت کوه خواجه و لورگ باغ با هدف آبگیری هامون هیرمند و صابوری رهاسازی شده است. با توجه به قرار گرفتن در فصل وزش بادهای 120 روزه و افزایش گرمای هوا، با هدف جلوگیری از تلفات ناشی از این وضعیت در طبیعت تالاب هامون این رهاسازی در چند مرحله انجام می‌شود. حقابه زیست‌ محیطی تالاب هامون نیز با توجه به بررسی‌های کارشناسی و نیاز اکولوژیکی تالاب با هماهنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان در مراحل مختلف رهاسازی خواهد شد. با رهاسازی مرحله نخست حقابه زیست ‌محیطی تالاب هامون تا حدودی از سطح تلفات ناشی از گرما و توفان در میان گونه‌های جانوری و گیاهی منطقه جلوگیری شود.

روزنامه«ایران» با درج گزارشی با عنوان«تهدید پایتخت با 180 هزار هکتار کانون گرد و غبار در دشت قزوین» می نویسد: هنوز چهار روز از پایان اجلاس سه روزه بین‌المللی گرد و غبار در ایران نگذشته، که سازمان هواشناسی بار دیگر نسبت به بروز موج جدیدی از گرد و غبار در دو روز آینده در بخش‌هایی از کشورمان هشدار داد. گرد و غبارهایی که چند سالی است بخش‌هایی از کشور را در برگرفته و با دو منشأ داخلی و خارجی عمدتاً خوزستان و سیستان را در محاصره خود قرار داده، اما حالا می‌رود تا حتی تهران، اصفهان، کرمان، قم، کرج و قزوین را هم تحت‌الشعاع قرار دهد و در آینده‌ای نزدیک مرکزنشینان را هم به سرنوشت خوزستانی و سیستانی‌ها دچار کند اما پرسش این است گرد و غبار‌های شهرهای مرکزی و شمالی ایران از کجا نشأت می‌گیرد؟

در ادامه آمده است: کانون ‌های گرد و غبار شهر تهران از دشت بویین زهرا تا ملارد 180 هزار هکتار وسعت دارد که اکنون این منطقه یکی از مهم‌ترین کانون‌های بحرانی مستعد تولید گرد و غبار در یک قدمی پایتخت است و البته هنوز به طور جدی شروع به فعالیت نکرده است. مشابه همین وضعیت را در اصفهان هم داریم چرا که با خشکیدگی تالاب گاوخونی فقط نزدیک به 50 هزار هکتار تالاب را به بستر جدی تولید گرد و غبار برای شهر اصفهان تبدیل شده که این هم هنوز در ابتدای راه است و اگر دیر بجنبیم شاید بزودی فعال شود. اما علت‌ ها برای ایجاد کانون‌ های مستعد گرد و غبار پایتخت متفاوت است. حتماً علت اولیه‌اش تغییر اقلیم است اما مسأله مهم این است که ما انسان ها با مدیریت موجودمان نتوانستیم برای این شرایط الگویی ایجاد کنیم تا بدانیم در خشکسالی و ترسالی‌ها چه کار باید کنیم تا این رخدادها پیش نیاید.

روزنامه«وقایع اتفاقیه» درگزارشی با عنوان «تبِ جنوب» تاثیر میزان رطوبت و گرمای بی‌سابقه و تاثیرات زیست محیطی و مشکلات پدید آمده در این زمینه را بررسی کرد ونوشت: هرمزگان، یکی از استان‌های جنوبی ایران است که مردمش کمتر هوای زمستانی یا حتی پاییز را تجربه می‌کنند. آنها نه‌تنها هیچ تصوری از سرمای استخوان‌سوز زمستان ندارند بلکه زمستان برایشان طعم بهار در نقاط دیگر ایران را دارد. بااین‌حال، بهار و تابستان فصل سختی برای اهالی جنوب ایران است. در این فصل مخاطرات جدی درپی افزایش دما، آنها را تهدید می‌کند. گرمازدگی، هجوم حشرات خطرناک، بی‌آبی، رطوبت بالا و مشکل‌سازشدن وسایل گرمایشی، نیمی از مشکلات مردم هرمزگان در فصل‌های گرم سال است.

در ادامه می خوانیم:‌ در این استان هوای گرم که از اسفند آغاز می‌شود و تا دی ادامه دارد که اوج آن در ماه‌های تیر و مرداد خودنمایی می‌کند و درجه دما و رطوبت به حدی می‌رسد که از استاندارد دماسنج‌ها خارج و به صورت واقعی اعلام نمی‌شود. استانی که از یک طرف از راه خشکی با فاصله طولانی به استان‌های دیگر، مثل کرمان و فارس و از یک سو به دریا با هزار و 200 کیلومتر همجوار است که چیزی جز گرما و هوای شرجی عاید آن نمی‌شود.

** آموزش و آگاهی بخشی در جامعه راهکار برون رفت از آسیب های اجتماعی
مساله آسیب ‌ها و معضل های اجتماعی برای همه جوامع و نظام‌ها از دغدغه‌های اصلی مسوولان محسوب می‌شود، به‌ ویژه برای کشور ما که یکی از اهداف مهم آن، استقرار نظام اخلاقی و معنوی در جامعه بوده است. اگر آسیب‌های اجتماعی دارای گستره وسیع، تراکم و نرخ رشد بالایی باشد، نه ‌تنها آرامش و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه حتی ممکن است امنیت ملی کشور را نیز تهدید کند که در این زمینه آموزش و اطلاع رسانی به همگان و آشنا ساختن افراد با خطرهای احتمالی می تواند از مهمترین راهکارهای برون رفت از آسیب های اجتماعی باشد.

روزنامه«آرمان» در گزارشی با عنوان«تداوم شیوع شناسی اعتیاد» می نویسد: باید آسیب‌ ها و مشکلات اجتماعی را مبتنی بر شواهد و مسائل روز برنامه‌ریزی کرد. برای بررسی و اطلاع از وضع موجود درباره اعتیاد یکی از راهکارهای اصلی در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح است. برای کسب این آمار و اطلاعات بررسی‌های شیوع شناسی باید در زمینه‌های مختلف همچون اعتیاد انجام شود تا به این شکل بتوان از وضعیت موجود آگاه شد و نسبت به اقدامات انجام شده و هزینه‌های ناشی از آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد. بر اساس شیوع شناسی انجام شده حجم نمونه و وسعت مساله مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که درباره اعتیاد باید پیمایش‌های دوره‌ای به شکل مدام انجام شود.

در ادامه این گزارش آمده است: در شیوع شناسی کنونی میزان معتادان در کشور با آمار قبل که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر بر آن تاکید کرده قابل مقایسه نیست. این در حالی است که دبیرخانه ستاد در سال گذشته تعداد معتادان کشور را یک‌میلیون و 300‌هزار نفر اعلام کرد، اما بر اساس بررسی‌های جدید جمعیت معتادان کشور دو‌میلیون و 800‌هزار نفر اعلام شده است. آمار مطرح شده درباره معتادان در شیوع شناسی اخیر میزان مصرف‌کنندگان مستمر در کشور را نشان می‌دهد، اما در این آمار تعداد مصرف‌کنندگان تفننی، تجربی و دوره‌ای مشخص نیست. امید است تا سازمان بهزیستی کشور از یافته‌های این تحقیق، آمارها در زمینه شیوه‌های دیگر استعمال‌کنندگان مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهد. درضمن روش تحقیق در شیوع شناسی اعتیاد قابل تایید است. این آمار تعداد مصرف‌کنندگان مستمر «معتادان وابسته به مواد مخدر» را نشان می‌دهد و این آمار به واقعیت‌های جامعه نزدیک است.

روزنامه«قانون» با درج گزارشی با عنوان« 22 درصد معتادان کشور از محیط کارگری هستند»‌ می نویسد: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر یکی از معیارهای اصلی جلوگیری از توسعه این بلای خانمانسوز است و به طور قطع سازمان‌های مردم‌نهاد نقش ویژه‌ای در این زمینه داشته و مورد حمایت قرار می‌گیرند. براساس آمارهای ارائه‌ شده در کشور، 22 درصد معتادان در محیط‌های کار و کارگری بوده و بیش از 60 درصد نیز متاهل هستند.

در ادامه می خوانیم:‌ امروز در دنیا مواد مخدر به یک تجارت جهانی بزرگ مبدل شده است که درآمد آن چندین برابر فروش نفت در ایران است بطوریکه در دسترس بودن انواع مواد مخدر باعث شده در کشور ما سن اعتیاد کاهش و روی آوری جوانان و نوجوانان به بهانه های مختلف به مواد مخدر صنعتی بیشتر شود. مردم، سازمانهای مردم نهاد و همه ارگانها باید به پا خیزند چرا که در جامعه احساس خطر می شود. امروز پیشگیری از مواد مخدر مردمی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر از اهمیت خاصی برخوردار بوده انتظار می رود از سازمان های مردم نهاد در این حوزه بجد ورود پیدا کنند و دولت هم به نوبه خود حمایتهای لازم را از آنها انجام خواهد داد.

این روزنامه همچنین در یادداشتی با عنوان« کودکان کار نیازمند قوانین حمایتی»‌نوشت:‌ روایت ناتمام کودکان کار موضوعی است که در سال‌های اخیر گستره بیشتری پیدا کرده است. هرچند هرازگاهی سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز دولتی و غیردولتی در خصوص آن تصمیماتی گرفته‌اند و اقداماتی انجام می‌دهند اما شاهد نتیجه‌ تاثیرگذاری نیستیم. میلیون‌ها کودک در سراسر جهان یا مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند یا مجبور می‌شوند جهت امرار معاش و گذران زندگی خود و خانواده به انجام کارهای خطرناکی که به قیمت سلامت، آموزش، رفاه و رشد آن‌ها تمام می‌شود دست بزنند. هرچند آمار دقیقی از تعداد این کودکان درایران وجود ندارد، اما بنا براخبار غیررسمی حدود یک‌ونیم‌میلیون نفر کودک کار و خیابانی در کشورمان مشغول به کار هستند که بیش از 60درصد آنان ایرانی بوده و در سنین هشت الی11 سالگی به سر می‌برند که در این میان، قریب به هفت هزار نفر آن‌ها تنها در تهران حضور دارند.

مجید قاسم کردی کارشناس مسائل حقوقی در ادامه این یادداشت می نویسد: کودکان کار، موضوعی است که نه با قوانین ایران همخوانی دارد نه مورد پذیرش مجامع بین‌المللی حقوقی است. هرچند در قوانین ایران زیاد به آن اشاره نشده است، اما با همین قوانین محدود نیز همخوانی ندارد و از سویی دیگر این پدیده فراگیر، با پیمان جهانی حقوق کودک که دولت ایران در سال 1373 آن ‌را امضا کرده و به دنبال آن نیز تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفته است، تعارض دارد. در ماده26 این پیمان مقرر شده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و در ماده27 آن تاکیده داشته است که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌هاست، برخوردار شوند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار:مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**9131

سخنان به یاد ماندنی فیلسوف حکیم ارد بزرگ در فرگرد میهن در کتاب سرخ  چاپ

تاریخ : 1396,04,19 در ساعت 03:50 ب.ظ

نام راه ابریشم و یا جاده ابریشم همانند نام خلیج عربی دروغین و شرم آور است . این "راه ایران" است که چینی ها بدنبال دزدیدن آن هستند ، هر پروژه ایی که با نام "راه ابریشم" انجام شود، پشت نمودن به پیشینه کهن سرزمینمان ایران است . چینی ها در این پنجاه سال به هزار گونه کوشش کرده اند نام "راه ابریشم" را جهانی کنند ! با نگاهی به تاریخ نوشتاری ما، خواهید دید این واژه پیشینه ایی بیش از 50 سال ندارد. تاریخی که برایش نوشته اند دروغین است . پذیرش و بهره گیری از آن به هیچگونه پذیرفتنی نیست . حکیم ارد بزرگ

ابومسلم خراسانی، نماد برافراشته آزادگی ایرانیان است. او بندهای دشمنان ایران را پاره کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را پاره خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ

پنجاه سال است که عربستان سعودی همه توان خود را برای درگیر نمودن ایران با دیگر همسایگانش به کار گرفته، ریشه جنگ ایران و عراق، عربستان سعودی است ، عامل ایجاد طالبان، القاعده و داعش ، عربستان سعودی است و همه اینها برای آن است که ایرانیان را برده خود بسازند. حکیم ارد بزرگ

دوستی و همزیستی ایران با همسایگانش ، کابوس هر شب عربستان سعودی است. حکیم ارد بزرگ

سایت ویکی پدیا ی فارسی و شبکه بی بی سی، دو روی یک سکه هستند، آنها از سیاستمداران و روشنفکران ضعیف و وابسته حمایت می کنند، تنور جدایی طلبان داخلی و فرقه های رنگارنگ را گرم می کنند، اختلاف افکنی بین ایران و کشورهای اطراف آن، بویژه افغانستان را دنبال می کنند تا مام میهن، ایران را، به دریایی از خون و کشتار همچون عراق، سوریه و لیبی بدل کنند. در پشت این شعبده اهریمنی، رقص شمشیر عربستان سعودی برپاست. حکیم ارد بزرگ

هشدار ! شبکه بی بی سی و سایت ویکی پدیا ، بدنبال تجزیه ایران هستند. حکیم ارد بزرگ

سایت ویکی پدیا فارسی، ابزار دشمنان ایران است. حکیم ارد بزرگ

تنها خودخواهان دیرباور، تجربه تاریخی را به هیچ می گیرند ، اینگونه آدمیان ، روند پویش همگانی را کُند می کنند. حکیم ارد بزرگ

در هر دوران و زمانی ، بدون آنکه بدانیم و بخواهیم ، برده ماشین تاریخ و تمدن خویش هستیم و به ناچار ، مجبوریم این تانک بسیار بزرگ را به پیش ببریم. باید گفت پوسته این تانک ، هر چه سبکتر باشد ، تندی پویش و رشد ما بیشتر خواهد بود. وگرنه ، ما توان پیش رفتن نخواهیم داشت و از دیگر تمدن ها پس افتاده و پیر و فرتوت می شویم. حکیم ارد بزرگ

هشدار ! ، جوک های قومی و زبانی همچون شمشیر زخم بر جان ما خواهد زد و جوی خون از پس آن جاری خواهد شد. به خود آییم ، پیش از آنکه گرفتار توفان سهمگین این خنده های کثیف شویم. حکیم ارد بزرگ

کسانی که جوک های زهرآگین و ناروا برای زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و می پراکنند ، پایه ها و ستونهای همبستگی یک کشور را نابود می کنند. "ارد" بارها و بارها در کتاب و سخنانش، همه جا یادآوری نموده که دامن میهن دوستان پاک از چنین کنش های شومی بدور است. حکیم ارد بزرگ

عاشق انسانیت ، میهن ، شرف و آزادی بودن فراتر از عشق ورزی به سیمای دیگریست. حکیم ارد بزرگ

بارزترین و گرامی ترین گرایش ماهاتما گاندی ، آزادیخواهی و میهن پرستی او بود. حکیم ارد بزرگ

ارتشیان تنها پاسدار ((پرچم)) یک سرزمین نیستند، همه مردم باید نگاهبان آن باشند. حکیم ارد بزرگ

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ

افسوس که چشمان مردم میهنم، مردگان را بیش از زندگان می بینند. حکیم ارد بزرگ

درود بر آیندگان ، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. حکیم ارد بزرگ

اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ

ایران، ایران ما، شکوه و بزرگی تو، آرزوی همه ماست. حکیم ارد بزرگ

ایران، در مرکز پهنه زمین است ، ما نه شرقی هستیم و نه غربی. حکیم ارد بزرگ

ایران، هیچگاه از کشور عربستان سعودی، دوستی نمی بیند. ما همواره باید این کشور و دیگر همپیمانانش را در جهان منزوی سازیم، ایرانیانی که در عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، سرمایه گذاری کرده اند، در واقع به سرزمین مادری خویش پشت نموده اند. "اُرد" به کارشناسان، هنرمندان و ورزشکارانی که دانش، هنر و توان خود را صرف رشد کشورهای جنوب خلیج فارس می کنند، می گوید : چاقوی دشمنان ایران زمین را تیز می کنید. حکیم ارد بزرگ

ایران باید همواره سرچشمه مهر، شادی و آزادی باشد. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارود بزرگ ، حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی ، فیلسوف ارد بزرگ ، استاد ارد بزرگ ،


ایران نخستین کشوری بوده است که با کوچ های آرام و بزرگ، یکپارچگی اش را پاس داشته و مرزهایش را پولادین ساخته است. حکیم ارد بزرگ

ایران ما تاریخی کهن و دیرینه دارد. در سرزمین ما با تمدن هایی باشکوه و با پیشینه ایی بیش از 7 هزار سال روبرو هستیم، شوربختانه برخی می خواهند با کپی برداری از داده های غرب، تاریخ چند هزار ساله ایران را به هخامنشیان خلاصه کنند، که این باور من نیست. خانه کودکی که ارد در آن بزرگ شد در درون بخشی از ارگ باستانی شهر شیروان بود. در کنار تپه فرمانروایی 12 هزار ساله آن، یک پیکره کهن، با معماری پیچیده و بسیار زیبا، حال چگونه بپذیرم که ما تنها 2500 سال پیشینه باستانی و تمدن داریم؟ باید دودمان امروز، نگاهی فراتر از این به تاریخ ایران داشته باشد، اما این همه چیز نیست گذشته باشکوه به پایان رسیده ، امروز باید در پی آفرینش افتخارات تازه برای این سرزمین باشد. حکیم ارد بزرگ

ایران یک کشور "مادر فرهنگ" است. ایران و 20 کشور دو سوی آن، بافتی مشترک در حوزه فرهنگ و پیشینه کهن دارند، این بافت همگون را "قاره کهن" می نامم. قاره کهن شامل سرزمین های: ایران، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، شمال غربی هندوستان (سرزمین کشمیر)، پاکستان، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، قبرس، جنوبی ترین بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا جنوب اکراین، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بحرین می باشد. لازم به یادآوری است که در جهان امروز، قاره آسیا وابسته به مادر فرهنگی چین و اروپا از آن مادر فرهنگ یونان می باشد، مادر فرهنگی قاره کهن نیز کشور ایران است. قاره کهن با همگرایی هر چه بیشتر، می تواند با توسعه همکاریهای اقتصادی، نظامی و امنیتی و... توانمندترین قاره جهان باشد. حکیم ارد بزرگ
ّ
ایرانیان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتی ها آفریده اند. حکیم ارد بزرگ

این اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم. جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. حکیم ارد بزرگ

آباد سرزمینی که در آن، آزادی و شادی باشد. حکیم ارد بزرگ

آدمهای کوچک گوشی شنوا ندارند، چشمی برای خواندن ندارند، آنها اندیشه های پراکنده خود را همچون قانون می شمارند و آنگاه که پی به اشتباه خود می برند بر زمین و زمان خورده می گیرند و می گویند: زندگی دروغی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ

آزادیخواهی و راستی، باید برجسته ترین خوی ایرانیان باشد. حکیم ارد بزرگ

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. حکیم ارد بزرگ

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد. حکیم ارد بزرگ

آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که "ترین های" زنده خود را به جهانیان می شناسانند. حکیم ارد بزرگ

با ارزشترین روزهای زندگی یک مرد، هنگام سربازی اوست. حکیم ارد بزرگ

با خوشبینی و اندرز، تجزیه طلبان سکوت نخواهند نمود، بهترین راه، دگرگونی بافت بومی و کوچ های برنامه ریزی شده است. اگر اینکار سالها پیش در بحرین انجام می شد امروز شاهد جدایی این بخش از سرزمینمان نبودیم. حکیم ارد بزرگ

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. حکیم ارد بزرگ

برای پاسداشت یکپارچگی ایران زمین، دیوانسالاران باید کوچ های بزرگ و آرام آدمیان را، دنبال نمایند. حکیم ارد بزرگ

برج و باروهای کهن به ما می گویند: از ما زیباتر و سترگ تر بسازید، نه آنکه در برابر ما زانو زده و ایران را از رشد و پیشرفت بازدارید. حکیم ارد بزرگ

بیش از دشمن، از سربازان ترسو و بی نظم، باید هراسید. حکیم ارد بزرگ

بیشتر کشورهای عربی، همواره به دنبال تجزیه و نابودی ایران بوده و هستند، آنها برای انجام این کار، همه دارایی خود را نیز خواهند پرداخت. حکیم ارد بزرگ

تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. حکیم ارد بزرگ

جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است . برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین دانش های روز دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده هزار سال پیش، کاستی ها و جاماندگی های ایران امروز را پنهان می کنند. حکیم ارد بزرگ

حتی در کاخ های ویران شده سرزمین مادریمان، می توان هزاران هزار چشمه جاری دید. می توان فریادهای پدرانمان را شنید که می گویند : ایرانیان باید پیشتاز، در همه میدان ها باشند ، بجای چشم دوختن بر ما به آینده بنگرید ، کار کنید ... کار کنید که فر هر سرزمین به داشتن فردایی بهتر برای فرزندانش است. حکیم ارد بزرگ

خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند. حکیم ارد بزرگ

دامان میهن پرستی، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. حکیم ارد بزرگ

در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند، کسی به فکر فردا نیست. حکیم ارد بزرگ

در یک کشور، همه یک نام دارند و آن "هم میهن" است ، چیزی به نام بومیان گوناگون در درون یک سرزمین، پذیرفته نیست. حکیم ارد بزرگ

دلدادگی به میهن، نشان پاکی روان آدمیست. حکیم ارد بزرگ

روزی که میهن و کشور خویش را از یاد ببریم ، امنیت خود را از دست داده ایم. حکیم ارد بزرگ

زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده ، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد . جوانان در رویای خود ، گذشته ایی دست نیافتنی خواهند ساخت، آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم ! ، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند . وارون بر این نگرش ، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند ، هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند . پس نگوییم ایرانیان چه بودند ، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه ، کار و کوشش کنیم و سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. حکیم ارد بزرگ

زیبایی نوروز در سادگی آن است ، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. حکیم ارد بزرگ

سبزه هفت سین جشن نوروز ، جایش کنار جدول خیابان و یا سطل زباله و یا روی ماشین نیست !... سبزه را باید در رودخانه رها نمود و اگر رود نبود آن را در سبزه زار پر آب و یا باغچه ایی سبز گذاشت ، از این رو بهتر است سبزه بسیار کوچک باشد. حکیم ارد بزرگ

ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند. حکیم ارد بزرگ

سربازان ، تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند ، آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند. حکیم ارد بزرگ

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند و پدر و مادرانی که پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند، هر دو به کشورشان پشت کرده اند. حکیم ارد بزرگ

سرفرازی کشور ، باید بزرگترین خواست همگانی باشد. حکیم ارد بزرگ

سیزده به در، واژه کوچک شده "سیزده به دره" است ، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین ، به دره و دشت است . برای پایکوبی و شادی ... این روز زیبا ، نحس نبوده و نیست ... می توان در خانه ماند و شاد بود و یا باز می توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت ... حکیم ارد بزرگ

شایسته نیست ، گفتاری را بر زبان جاری سازیم که به همبستگی کشور، آسیب می رساند. حکیم ارد بزرگ

شرم بر کسانی که ، داشته های فرهنگی ایران کهن را ، در پای فرهنگ موهوم یونان سر می بُرند. حکیم ارد بزرگ

شکوفا سرزمینی است که، مردمی از خودگذشته و آزادیخواه دارد. حکیم ارد بزرگ

هولناک و نفرت انگیز است در این سرزمین ، جنگ بر سر ایرانی و یا ایرانی نبودن نامداران گذشته ، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت برجستگان زنده است. حکیم ارد بزرگ

شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکیم ارد بزرگ

شیروان ، شهر مهر است و مهربانی. حکیم ارد بزرگ

عشق به میهن ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر و عشق به آزادی ، همچون دلدادگی است به آموزه های پدر. حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکیم ارد بزرگ

فر میهن ، به جوانان راستین و آزاده اوست. حکیم ارد بزرگ

کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. حکیم ارد بزرگ

کجا دلبری زیباتر از سرزمین ایران سراغ دارید ؟ سرزمینی که هزاران هزار پیکر دلداده ، برای آزادی و شرف آن ، تن به خاک کشیده اند. حکیم ارد بزرگ

کشورهای عربی جنوب ایران ، چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح ، همواره با ایرانیان در حال جنگ و ستیز بوده اند. حکیم ارد بزرگ

مردم نادان و ناتوان ، همواره به دنبال برپایی دوباره دستگاه پادشاهی و خودکامه هستند. حکیم ارد بزرگ

مردمی که غرور میهنی ندارند ، سرزمین خویش را خیلی زود از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ

مرده پرستی، هنر ایرانیان شده است، تا زمانی که اساطیر و بزرگان خود را در بین مردگان جستجو می کنند ، رنگ رشد و پیشرفت را نخواهند دید. حکیم ارد بزرگ

مهر مردم سنندج در سینه "اُرد" ، جاریست. حکیم ارد بزرگ

مهر میهن، در دل ایرانیان ، همواره موج می زند. حکیم ارد بزرگ

مهمترین آرمان کشورهای جنوب خلیج فارس، نابودی بزرگی و شکوه ایران است. حکیم ارد بزرگ

میهن، از آن همه مردم یک کشور است ، با هر رنگ، نژاد و زبانی... حکیم ارد بزرگ

میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ

نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند. حکیم ارد بزرگ

هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست. حکیم ارد بزرگ


آخرین واژه های سرچ شده در این وبلاگ :

مرگ ارد بزرگ . آدم های مهربان . زینب امین پور . کانال تلگرام ارد بزرگ . کتاب فلسفه و تلگرام  . شیروان خراسان . بزرگترین روستا های شهرستان سرباز . جمله درباره اراد . شرکت کیمیدارو . بزرگترین فیلسوف تاریخ . بزرگترین برج اجری جهان ایاحکیم هست همان گنبدکاووس . درباره خبرنگار . آرش افتخاری . مجسمه حکیم ارد بزرگ در شیروان . پاسخ حکیم ارد به هدیه الجبیر . تعداد فرزندان احد عظیم زاده . آزادی در جملات بزرگان . لطیف پدرام . لیلا صادق زاده . بهترین کتاب های فیلسوفان بزرگ  . منوچهر شریفی  . روز دختر . فاطمه محمدی نژاد گنجی . مهندس حیدر باقری . برترین نخبه جهان . ارد بزرگ . عادل الجبیر . عکس درباره خوشبختی . عکس ازمرحوم علی اصغرگرمسیری . هشدارسردارسلیمانی به عادل الجبیر . بزرگترین فیلسوف . احمد شاه مسعود افغانی . عادل الجبیر . چوکانلو . محمد ابراهیم حمیدی . فوت حکیم  . فرزندان احد عظیم زاده .  فیلسوف اسلامی . احد عظیم زاده . کاشان +آموزش مربی بسکتبال درجه2 . نقشه روستای نوخاله . کانال تلگرام مرده پرستی . هومن سیدی عاشقانه

( تعداد کل: 505 )
   1       2       3       4       5       ...       101    >>